Zanieczyszczone zbiorniki wodne

Przemysł niestety nieodłącznie idzie w parze z zanieczyszczeniami, które są produktami ubocznymi produkcji przemysłowej. Duże szkody niesie to chociażby dla naturalnych zbiorników wodnych. Zanieczyszczeniem zbiornika wodnego nazywamy mikroorganizmy lub substancje chemiczne, które występują w wodzie, mimo że nie są żadnym z ich naturalnych składników. Ewentualnie, jeśli występują w zbiorniku wodnym naturalnie, to ich zwiększona ilość również może być traktowana jako zanieczyszczenie.

Wraz z rozwojem przemysłu do wody zaczęto odprowadzać coraz więcej zanieczyszczeń, które powstają w trakcie produkcji. Obecnie do fundamentalnych zanieczyszczeń zaliczane są ścieki przemysłowe oraz komunalne. Praktycznie wszystkie wytworzone w wyniku pracy człowieka zanieczyszczenia są toksyczne oraz niebezpieczne dla żyjących w zbiornikach wodnych roślin i organizmów. W wyniku odprowadzania odpadów i ścieków do naturalnych zbiorników wodnych cierpi nasze środowisko, a wiele gatunków fauny i flory nie daje rady przetrwać.