Przemysł i jego wpływ na zmianę klimatu

Błędnie podaje się, że sam efekt cieplarniany ma negatywny wpływ na środowisko naturalne na ziemi i ludzkie życie. To bzdura.

Problemem jest dopiero jego nasilenie, które może doprowadzić do brzemiennego w skutkach dla nawet całej ludzkości globalnego ocieplenia. Obecne warunki atmosferyczne, w których żyjemy, kształtowały się przez kolejne tysiące lat.

My z czasem przyzwyczajaliśmy się do nich i uczyliśmy korzystać się z dobrodziejstw przyrody, podobnie jak różnorakie gatunki roślin i zwierząt. Wzmożony przez nadmierny rozwój przemysłu efekt cieplarniany może to wszystko zniszczyć.

Trudno jest nawet przewidzieć, do jakich konkretnie zmian doprowadzi globalne ocieplenie. To bardzo skomplikowane proces, który może przynieść mnóstw konsekwencji.

Przewiduje się jednak przede wszystkim przesunięcie stref klimatycznych, stopnienie lodowców i powstawanie nowych chorób. W historii naszej planety występowały już różne wahania efektu cieplarnianego i za każdym razem powodowały olbrzymie zmiany w klimacie ziemskim.

Stworzenia, które nie potrafiły się do nich dostosować, wymierały. Choć ciężko w to uwierzyć, to samo może spotkać gatunek ludzki, dlatego warto jak najszybciej zastanowić się nad zniwelowaniem działać efektu cieplarnianego i negatywnego wpływu przemysłu na środowisko.